ORDINAČNÍ
HODINY

 PO  8.00 -

11.00

 12.00 - 15.00 
 ÚT  8.00 - 11.00

12. 00

-

15.00

  15:00 - 17:00
 ST    8.00 - 11.00
 12.00 - 15.00 
 ČT  8:00 - 12.00
 13.00 - 15.00           

8:00

-

11:00


      

         

Mudr. Lea Nedbalová

Vážení rodiče,

jmenuji se MUDr. Lea Nedbalová a od 1. 1. 2020 jsem novou majitelkou Dětské mladoboleslavské ordinace s.r.o., doufám, že spolu vždy najdeme optimální řešení Vašich problémů.

Mým rodným městem a zároveň místem bydliště je Mladá Boleslav. Zde jsem také vystudovala ZŠ i SŠ. S vyznamenáním jsem odmaturovala na místím Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře. V roce 1993 jsem úspěšně ukončila studium na II. LF Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci jsem nastoupila na Dětské odd. Klaudiánovy nemocnice, kde jsem pracovala pod vedením prim. MUDr. Ericha Nováka.

  • V roce 1996 jsem složila atestaci I. stupně v oboru pediatrie. Pracovala jsem na lůžkovém oddělení, kde jsem se starala o děti od narození do devatenácti let, a na oddělení novorozeneckém a nedonošeneckém.
  • V roce 2003 jsem získala licenci pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru pediatrie.
  • V roce 2005 jsem složila atestaci II. stupně v oboru pediatrie.
  • V roce 2007 jsem získala specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství.
  • Pracovala jsem i na dětských střediscích a v roce 2009 jsem splnila podmínky pro získání specializované způsobilosti zdravotnického povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
  • V roce 2011 jsem získala licenci pro výkon funkce lektora, odborného zástupce a vedoucího lékaře v oboru dětské lékařství.
  • Od roku 2003 jsem pracovala v nefrologické poradně pro děti a dorost při dětském odd. v Mladé Boleslavi, kde jsem se věnovala dětem s různými vrozenými i získanými onemocněními močových cest a ledvin. Prováděla jsem také ultrazvuková vyšetření urotraktu.

Účastním se pravidelně odborných seminářů.

Podílím se na nočních víkendových službách Dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice, a to na lůžkovém oddělení pro děti a dorost i na oddělení novorozeneckém a nedonošeneckém. Nyní přibudou i služby DLSPP.